Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie 

 inspektor Jacek Cholewa

 

 

Inspektor Jacek Cholewa jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku w Komisariacie Policji VIII w Krakowie. Od 2005 roku pełnił służbę w pionie kryminalnym Komisariatu Policji II.

Od 2006 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji jako:

 • Zastępca Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej

 • Naczelnik Sekcji i Wydziału Dochodzeniowo — Śledczego Komisariatu Policji I w Krakowie

 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie

 • Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie

 • Komendant Komisariatu Policji I w Krakowie

 • 10 czerwca 2019 r. objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

 • od 3 lutego 2023 r. pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, a od 15 maja 2023 r. został powołany na to stanolwiskoI Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

młodszy inspektor Mateusz Dańda

 

Młodszy inspektor Mateusz Dańda jest absolwentem Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach - Wydziału

Pedagogika. Służbę w Policji rozpoczął w 2003 roku. Przez pierwsze lata służył w Komisariacie Policji w Skawinie w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym i kolejno  w

Rewirze Dzielnicowych.  Następnie w 2007 roku był asystentem Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Od 2010 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji jako:

 • Kierownik Referatu Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Zabierzowie
 • w 2011 roku został Dowódcą IV, a następnie III Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Komedny Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz zajmował stanowisko specjalisty i kolejno eksperta w Zespole  ds. Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie
 • w lipca 2013 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie
 • z dniem 9 lutego 2023 roku powierzono mu obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, a od 15 maja 2023 r. został powołany na to stanolwisko.

W ramach kształcenia zawodowego mł. insp. Mateusz Dańda ukończył wiele kursów i szkoleń resortowych oraz był odznaczany zarówno medalami resortowymi, jak i pozaresortowymi.


 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

nadkomisarz Mariusz Bachowski

Nadkomisarz Mariusz Bachowski służbę w Policji rozpoczął w 2008 roku w Komisariacie Policji V w Krakowie. Od 2015 roku obejmował stanowiska kierownicze w służbie kryminalnej w komórkach i jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Z dniem 1 marca 2023 roku zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, a od 15 maja 2023 r. został powołany na to stanowisko.

W ramach kształcenia zawodowego nadkom. Mariusz Bachowski ukończył wiele kursów i szkoleń resortowych.

 

Powrót na górę strony