Struktura organizacyjna

 Komendant Powiatowy Policji w Krakowie

 insp. Jacek Cholewa

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw BHP
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół do spraw Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnych
Wydział Wspomagający

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

 mł. insp. Mateusz Dańda

 

Wydział Prewencji 
Wydział Sztab Policji
Wydział Ruchu Drogowego
nadzór nad służbą prewencji komisariatów 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

 nadkom. Mariusz Bachowski

Wydział Kryminalny
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
nadzór nad służbą kryminalną komisariatów 

 

 

 

Komisariaty podległe KPP w Krakowie:

 

Komisariat Policji w Świątnikach Górnych
Komisariat Policji w Zielonkach
Komisariat Policji w Zabierzowie
Komisariat Policji w Skawinie
Komisariat Policji w Słomnikach
Komisariat Policji w Skale
Komisariat Policji w Krzeszowicach
Posterunek Policji w Czernichowie
Posterunek Policji w Białym Kościele
Powrót na górę strony