Zespoł do spraw Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnych

Zespoł do spraw Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnych

 

asp. Radosław Kożuch, nr tel. 47 83 57 637

mł. asp. Kamil Kurek, nr tel. 47 83 57 637

Rajmund Janczak, nr tel.  47 83 57 690

 

 

 

Do zadań Zespołu do spraw Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnych należy w szczególności:

 

Do zadań Zespołu do spraw Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnych należy
w szczególności:

1. W zakresie skarg i wniosków :

 1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających
  do Komendy;
 2. przyjmowanie w imieniu komendanta interesantów zgłaszających się
  w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień, w tym zakresie;
 3. prowadzenie rejestru przyjęć interesantów oraz rejestrów skarg i wniosków, listów i anonimów, opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz w tym zakresie;
 4. nadzorowanie i koordynowanie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz listów przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki podległe;
 5. przygotowywanie oraz przesyłanie informacji skargowych i poza skargowych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

2.    W zakresie dyscyplinarnym :

 1. koordynowanie, przygotowywanie, opiniowanie i prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w trybie rozdziału 10 ustawy
  z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji;
 2. przygotowywanie decyzji i postanowień Komendanta Powiatowego Policji
  w Krakowie w ramach prowadzonej polityki dyscyplinarnej;
 3. prowadzenie ewidencji postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych oraz ewidencji pomocniczej dot. problematyki dyscyplinarnej;
 4. realizowanie zadań związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów i pracowników Policji.
Powrót na górę strony