Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

kom. Justyna Fil 

tel. 47 83-57-604, tel. kom. 505 656 905

e-mail: rzecznik@kpp-krakow.policja.gov.pl

 

Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo-Informacyjnych należy w szczególności:

1. wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej tj.: informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki podległe, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych wraz z materiałami fotograficznymi, filmowymi i dźwiękowymi oraz zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnej stronie internetowej Komendy;

2. współpraca z Zespołem Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

3. analiza materiałów dotyczących pracy Komendy zamieszczanych w prasie oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy policjantów Komendy, zgodnie z zasadami prawa prasowego;

4. kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.

Powrót na górę strony